Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok pre internetový obchod beep.sk platné od 1.10.2020. 1. Všeobecné ustanovenia Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Universal Technologies s. r. o., so sídlom Trieda SNP 1534/22, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: […]

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých […]

Cookies

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača na počítači užívateľa. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.  Zapnutím funkcie používania súborov cookies dáva užívateľ súhlas k ich ukladaniu do svojho prehliadača. […]